Jonsereds säteri går att spåra i skriftliga källor till 1500-talet men är sannolikt ännu äldre. Det var då ett kronogods som kungar delade ut i förläning till trogna stormän. Från 1700-talet och framåt såldes säteriet upprepade gånger och 1831 köpte kommerserådet Olof Wijk jorden. Han sålde det snabbt vidare till sina svågrar William Gibson och Alexander Keiller, som letade efter ett ställe där det fanns tillräckligt med vattenkraft för att driva en fabrik.  Det fann de i Säveåns strömmar vid Aspens utlopp. Resten av säteriet fick de på köpet. 

Där herrgården nu ligger, låg säteriets mangårdsbyggnad. I en tidningsartikel om säteriet från 1861, beskrivs en gulmålad tvåvåningsbyggnad som enligt inristningar i träbjälkar var från 1691.  Skribenten var förvånad över den enkla byggnaden, som även var fabrikens dåvarande disponentbostad. Men det var i denna byggnad Alexander Keiller bodde när han ledde bygget av Jonsereds Fabriker. William Gibson ska ha tillbringat somrarna här. Sonen William Gibson flyttade in när han tog över ledningen av fabriken. 

 Den gamla mangårdsbyggnaden revs några år senare och fabrikens dåvarande chef, David Gibson, lät 1868 bygga den ståtliga byggnad som idag är känd som Jonsereds herrgård. Arkitekt var Johan August Westerberg och resultatet blev en lantvilla i italiensk stil varifrån man har en vidsträckt utsikt över sjön Aspen. Herrgården blev familjen Gibsons bostad ända fram till 1954.

Den nya herrgården blev en ståndsmässig bostad för  familjen Gibson, där de bodde med sitt tjänstefolk. I tidstypisk anda anlades en stor trädgård efter brittisk förebild, en trädgård som idag har återskapats utifrån gamla ritningar. Till Jonsereds herrgård hörde också stall och senare ett garage, liksom grindstuga och tennisbana. Många av dessa byggnader finns kvar och används till andra aktiviteter idag. Säteriets iskällare har restaurerats av Hembygdsförenignen och finns i hörnet på den nedre lilla parkeringen.

Utanför herrgårdsbyggnaden står en lind som är många hundra år gammal – exakt hur många år den har på nacken har inte kunnat fastställas. Och nära den står en gammal bro uppställd. Bron låg en gång över kanalen och användes av  brukspatron Gibson när han promenerade från sin bostad i herrgården ner till kontoret på fabriksområdet. Bron har gjutits på fabriken och har återfunnits och restaurerats via Hembygdsföreningens försorg.

Jonsereds Herrgård ägs idag av Partille kommun men det är Göteborgs Universitet som disponerar byggnaden.  Jonsereds Trädgårdar drivs av kommunen och är idag ett mycket välbesökt utflyktsmål.

Här kommer du att kunna läsa mer om Jonsereds herrgård och säteri

Jonsereds herrgård och säteri

Jonsereds säteri har funnits i många hundra år och haft många olika ägare. Här ska du kunna läsa om säteriets historia, hur jordbruket moderniserades på säteriet  under 1800-talet, liksom om herrgården och byggnaderna kring herrgården.

Under Jonsereds säteri fanns en rad torp och gårdar där vissa fortfarande finns kvar och andra rivits – Gripsholm, Freden, Gottorp och många fler. Här kommer vi att efterhand lägga in bilder och text om dessa.

Villorna

På och i anslutning till Jonsereds säteri byggdes under 1800-talet en rad påkostade villor för rika personer med olika anknytning till Jonssereds Fabriker och familjen Gibson. Bokedalen och Furuborg är de mest kända men det fanns fler, vilket kommer att beskrivas här.