Maskintillverkningen

Maskintillverkningen började med att Gibson och Keiller behövde ha tillgång till ett gjuteri och en mindre mekanisk verkstad när fabriken byggdes. Bygget var i många stycken en pionjärverksamhet, eftersom textilfabriker i Sverige i början av 1830 var en sällsynthet och den tekniska kunskapen fick hämtas från industrin i Storbritannien. Där var man dock obenägen att dela med sig av kunskapen, och nödvändig teknik fick därför till stor del tillverkas på plats i Jonsered – inte bara för själva byggandet av fabriken, utan även för delar av maskineriet.

Men i takt med att den egna fabrikens behov av gjuteriet och verkstaden minskade, fick Gibson söka annan användning för verkstaden,  som också var mekaniserad med remdrivna maskiner – en sällsynthet i det dåtida Sverige. De första årtiondena riktade man in sig på gjuteribeställningar från enskilda och även från Göteborgs stad där Gibson var en inflytelserik grosshandlare.

Uppsvinget för verkstaden började när Gibsönerna beslöt sig för att producera träbearbetningsmaskiner. En trolig orsak till beslutet var att Oscar Dickson hade sommarhus i Jonsered och umgicks med familjen Gibson. Familjen Dickson hade stora intressen i den begynnande skogsindustrin i Norrland och moderna maskiner behövdes även inom sågverksindustrin.

Maskinerna tillverkades som prototyper som presenterades i text i kataloger tillsammans med bilder på varje maskin – först som tryck och sedan som fotografier. Potentiella köpare gjorde en beställning varvid önskad maskin tillverkades och levererades. Förutom i kataloger visades maskinerna upp på olika inhemska och internationella utställningar under 1800-talets andra hälft. Detta var ett vanligt och nödvändigt sätt att visa upp fabrikernas produkter under industrialismens barndom. Och genom att få sig tilldelat medaljer på utställningarna, ökade marknadsvärdet för maskinerna.

 1800-talet var textiltillverkningens tid på Jonsereds Fabriker. Men under 1900-talet ökade maskintillverkningens betydelse och när fabriken lades ner 1979 var det verkstadsdelen som fanns kvar och levde vidare i namnet Jonsereds motorsågar. även sedan Husqvarna tagit över produktionen.

Läs mer om Maskintillverkningen

Verkstaden

Mekaniska verkstaden

I den mekaniska verkstaden tillverkades precisionsdelarna till de maskiner som såldes till träindustrin. På Holmen fanns magasin där maskinerna förvarades i väntan på transport.

Gjuteriet

Gjuteriet​

Många delar av de maskiner som tillverkades på Jonsered innehöll delar som var gjutna. Gjuteriet tillverkade även beställningsvaror som gjutna delar till byggnader. 

Smedjan

Smedjan

Vissa delar på maskinerna tillverkades på smedjan. Smedjan skötte även reperationer av maskinens egna maskiner och verktyg. 

Snickarverkstaden

Snickarverkstaden

Snickarverkstaden innehöll modellsnickeriet men skötte även uppsågning av virke och tillverkade snickerier till samhällets och fabrikens byggnader.