Skylt Blekeriet

Blekeriet

Naturligt lingarn är gråbrunt och ganska strävt. Före industrialismen blektes därför linnegarnet först med hjälp av kokande vatten och asklut. Blekningen avslutades sedan genom att garnet fick hänga ute flera veckor i vårsolen. För att få linnetyg så vitt som möjligt fortsatte man blekningen genom att man bredde ut den färdiga väven indränkt i lut på stora fält där solen blekte veckovis.

Denna process tog mycket lång tid och blev opraktisk när spinning och vävning mekaniserats och stora kvantiteter kunde produceras. I slutet av 1700-talet började man därför med kemisk blekning av lingarn med hjälp av klorgas och lut som gick betydligt snabbare.

Redan från början anlades ett blekeri i Jonsered för att behandla lin- och hampgarnet. Blekningen gjorde inte bara garnet ljusare, det gjorde garnet mjukare och lättare att väva med. I Jonsered tillverkades förhållandevis grovt lingarn genom torrspinning. I första hand användes garnet i fabrikens eget väveri men garnet såldes även vidare till andra väverier och till hemväverskor.

Hur mycket av färdig linneväv som blektes i Jonsered är oklart men bilden nedan visar att även blekning på fält tillämpades. Sannolikt rör det sig av blekning av finare linnetyg som skulle vara vitt när det såldes.

Linnetyg som lagts ut för solblekning nedanför samhället omkring 1900.

Miljöpåverkan

Använda kemikalier från blekeriet släpptes ut i Säveån vilket påverkade åns laxstam negativt. Ägarna till Jonsereds fabriker ålades 1870 av Kunglig Majestäts befallningshavande (landshövdingen) i Göteborg att upphöra med detta, annars skulle de få böta 50 riksdaler, en tillsynes liten summa i förhållande till värdet av det blekta garnet. Beslutet överklagades till kungen som 1876 meddelade att förbudet kvarstod. Hur väl förbudet efterföljdes är oklart men blekning av garn fortsatte liksom utsläppen. Kanske nöjde man sig med att kemikalierna släpptes ut nedströms laxens lekområden i Säveåns strömmar.
Artikel i Göteborgs Handels- och sjöfartstidning 17 november 1870.

Läs mer om arbetet på med att bleka garn i lakhuset här

Läs mer om de olika delarna av Efterbehandlingen

Lakhuset var arbetsplatsen där garnet blektes. Det var ett tungt arbete i vattenångor och kemikalier. Klicka på bilden för att läsa mer.

I dukrummet synades alla vävar som sedan slutbehandlades genom att manglas. Klicka på bilden för att läsa mer.

På garngården hängdes det blekta garnet på tork för ytterligare blekning. Här låg också ett stickspår för fabrikens järnvågstransporter. Klicka på bilden för att läsa mer.