När garnet togs från spinnmaskinerna satt det på träspolar. Garnet spolades av och överfördes till stora härvor av bestämd vikt och längd. Det var dessa garnhärvor som i olika steg behandlades i lakhuset och torkades på ställningar. Både lin och bomull blektes för att vissa tygkvaliteter skulle kunna vävas. Färgning av garn förekom också men främst var det klorblekning som gjordes i lakhuset.
På denna bild från omkring 1865 syns lakhuset och ångpannecentralen intill bomullsspinneriet.
Lakhuset låg längs med vattenhjulskanalen, i anslutning till den gamla ångpannecantralen. Innan kraftverkskanalen byggdes användes området på andra sidan kanalen framför textilmagasinen för solblekning av garn på stora träställningar. Området kallades Garngården, ett namn som fanns kvar även sedan utomhusblekningen av garn upphört. Det behandlade garnet kördes på en träkärra via en liten bro fram och tillbaka över kanalen mellan lakhuset och torkställningarna.
Lakhuset, ångpannecentralen och bron över till Garngården omkring 1900. Den nya kanalen håller på att grävas och torkställningarna är borta.

När den nya kanalen till kraftverket byggdes, minskade Garngårdens yta. Men när kraftverket startade upp, behövdes inte längre området där vattenhjulen varit monterade utan detta område kunde användas till utvidgning av blekeriet/lakhuset istället. Här fanns även ett torkhus där det kokade och blekta garnet kunde torka med hjälp av stora fläktar. Värmen kom från ångpannecentralen.

Färgning av garn Jonsereds Fabriker i slutet av 1800-talet.

Arbetet

Det var bara män som arbetade i lakhuset. Arbetet var tungt. De stora garnhärvorna – både torra och blöta – skulle flyttas mellan de olika momenten i blekningen. Luften var fylld av vattenånga och ångor från de kemikalier som användes till blekningen – klor och lut. Det använda klorvattnet tömdes ut och rann – sannolikt via vattenhjulens avflödeskanal – ner i Säveån ungefär där bron vid kraftverket nu ligger.

Samtidigt var det ett friare arbete än arbetet vid maskinerna, men trots den dåliga arbetsmiljön var det inte lika bra betalt som arbetet på verkstaden.

Läs mer om blekning av garn här.

Bild till film
Klicka på bilden för att se film om arbetet i lakhuset 1948 – när den gamla metoden för garnkokning ersattes av ett betydligt modernare

Läs mer om de olika delarna av Efterbehandlingen

Blekeriet var det officiella namnet på den del av fabriken där man blekte garn. Vid blekningen användes kemikalier som släpptes ut i Säveån. Klicka på bilden för att läsa mer.

I dukrummet synades alla vävar som sedan slutbehandlades genom att manglas. Klicka på bilden för att läsa mer.

På garngården hängdes det blekta garnet på tork för ytterligare blekning. Här låg också ett stickspår för fabrikens järnvågstransporter. Klicka på bilden för att läsa mer.