Skylt porthuset

Porthuset hade många olika funktioner

Lokalt kontor

Denna byggnad har under årens lopp haft många olika funktioner. Jonsereds Fabriker grundades 1833 av William Gibson och Alexander Keiller. Det var Keiller som ansvarade för uppförandet av fabriken, som han ledde från sin bostad på Jonsereds säteri. William Gibson skötte sina affärer, främst grossistverksamhet, från en fastighet i Göteborg, där han även hade sin bostad. När de tidigare kompanjonerna gick skilda vägar 1839, byggdes Porthuset som då kallades ”Nye Kontoret”. Det behövdes ett lokalt kontor varifrån Gibson och hans söner kunde leda fabriksarbetet och den fortsatta utbyggnaden av verksamheten i Jonsered. Det är främst den västra delen av huset som använts som kontor.

När produktionen växte på fabriken och Gibsönerna minskat verksamheterna i Göteborg, blev ”Nye kontoret” för litet. Istället byggdes ett flera våningar högt kontorshus bredvid Porthuset på stället där det nu finns en gräsmatta omgiven av parkeringsplatser – det stora kontorshuset revs 1976 men det första kontoret finns kvar.

gibsons skrivbord
Inne i Porthuset står Williams Gibson skrivbord utlånat av Göteborgs museer till Jonsereds Hembygdsförening.

Portvakten

Den östra delen av Porthuset har främst använts av portvakten som kontrollerade vilka som passerade över bron in genom porten dagtid. Jonsereds Fabriker ligger på en holme i Säveån som avgränsas av kanalen och av ån. På Fabriksholmen låg även de första arbetarbostäderna. Enda riktiga vägen in till området gick tidigare över denna bro som byggdes samtidigt som Porthuset. Valvet mellan de två flyglarna kunde stängas med två tunga träportar som fortfarande finns kvar. Klockan tio på kvällen skulle allt vara släckt i arbetarhemmen på Fabriksholmen och porten stängdes för att öppnas igen när arbetet startade tidigt på morgonen.

Senare inrymde huset huvudstämpelklockan och även en städcentral.

Porten med portvakten
Porthuset omkring 1910. Dagens mässingsbokstäver med namnet Jonsereds Fabriker har ännu inte satts upp.

Postkontor

Portvaktsdelen fungerade även som postkontor – Jonsered 2. All post till de som bodde i samhället gick till Porthuset. Postutdelning direkt till bostaden genom en brevbärare infördes sent. Fabriken ägde alla bostadshus och det fanns inte några gatunamn i samhället, utan arbetarbostäderna gavs i början av 1900-talet bokstavsnamn – littra A, B, C och så vidare. Kom det brev eller kort till någon i samhället sattes det upp i fönstret i porten och så fick ägaren hämta det där. Var det ett vykort kunde alla läsa det!

brev
”Alla brev och kort står uppställda innanför ett stort fönster på tunna lister. Den som väntar brev stannar till utanför och studerar adresserna. En mottagare öppnar då en dörr, går genom ett mindre förrådsrum fram till fönstret och hämtar sin försändelse……..Vid jul kommer det mängder med julkort. Bara en bråkdel av dessa får plats innanför postrutan. Men på portvaktens pulpet ligger flera högar med julhälsningar från vänner och släkt. Under juldagarna hålls vaktrummet öppet ett par timmar. Någon läser namn och adress högt.” (G.Nilsson – Arbetarbarn och lite till)
Vägg i vägg med Porthusets östra del låg en skomakarverkstad. Där fick pojkar lära sig laga skor. Även vuxna män kunde kvällstid få lära sig laga skor. Denna del är numera riven.

Byggnaden

Byggnaden är uppförd i tegel i en våning utan källare direkt invid Säveån. Huset är symmetriskt med en genomgående port och mot Jonseredsvägen finns ett förhöjt mittparti i tegel där det står ”Jonsereds fabriker” i bokstäver av mässing. På gamla bilder finns inte dessa bokstäver – de har satts upp sent i fabrikens historia.

Speciellt formade fönster finns på båda sidorna av Porthuset, men mot ån finns inte längre sexdelade rutor kvar, utan de har ersatts med hela fönsterrutor. På fabrikssidan kan man fortfarande se de ursprungliga spröjsade fönstren med sina bruna snickerier. De har en trapetsoidform, d v s de smalnar av uppåt. Inramningen i tegel förstärker den ovanliga formen.

Tegelväggarna i Porthuset har markeringar som skapas av återkommande indragning av vissa tegelrader – det ger huset ett randigt utseende. Huset har ett flackt plåttäckt sadeltak idag, men ursprungligen var taket täckt med skifferplattor.

Den ursprungliga bron finns kvar men är numera avstängd för trafik. Valvet under bron och räckena är tillverkade på fabrikens gjuteri när Porthuset byggdes 1839.

Byggnaden inrymde tidigare drygt 10 mindre rum men i mitten av 1900-talet kortades huset av i hörnet mot öster för att underlätta transporter via den nya stora bron, som byggdes för att möjliggöra tyngre transporter med lastbil till fabriksområdet. Rivningen har dock gjorts på ett sätt som inte påverkat husets karaktär.

Idag har Jonsereds hembygdsförening sina lokaler här med ett museum med föremål och foton från fabriken och samhället Jonsered. I lokalerna finns ett kafé – för öppettider museum och kafé, se Jonsereds Hembygdsförenings hemsida och Facebook-sida.

Porthuset har på bilden fortfarande kvar sitt skiffertak. Inramningen med tegel i samma färg markerar fönstren. De längsgående ränderna på väggarna har skapats genom att vissa tegelrader dragits in i förhållande till väggen i övrigt.

Läs mer om kontor och bostäder

Med växande produktion behövde Jonsereds Fabriker  ett större kontor på Fabriksholmen. Klicka på bilden för att läsa mer om verksamheten i Nya kontoret. 

Klicka på bilden för att komma tillbaka till Kontor och bostäder,

Klicka på bilden för att komma tillbaka till Jonsereds Fabriker.