Jonsereds Fabriker

Jonsereds fabriker startades 1833 av två inflyttade skottar. Det var en av Sveriges första fabriker med den brittiska industriella revolutionen som förebild. William Gibson stod för kapitalet. Han hade kommit till Göteborg redan som tonåring och genom handel hade han tjänat tillräckligt med pengar för att investera i en textilfabrik. Svågern Alexander Keiller stod för det tekniska kunnandet. Han hade ett förflutet i linneindustrin i Dundee och var väl förtrogen med dåtidens teknik.

Den vattenkraft som behövdes till maskinerna fann man i Säveåns strömmar vid Jonsereds säteri. Arbetskraften kom initialt från Gibsons och Keillers väveri i Majorna men senare värvades arbetare främst från det växande antalet fattiga familjer som inte längre kunde försörja sig inom jordbruket.

Samarbetet mellan Gibson och Keiller höll bara fram till 1839, Keiller köptes ut och Gibson fortsatte driften av Jonsereds fabriker tillsammans med sina söner. 1873 registrerades fabriken som ett aktiebolag men fortsatte att ledas av familjen Gibson fram till 1920-talet då ledningen övertogs av en anställd disponent.

Jonsereds Fabriker startade som ett textilföretag men pga brist på tillgänglig teknisk utrustning i Sverige på 1830-talet, fick man parallellt bygga upp en mekanisk verkstad och gjuteri för att bygga fabriken och förse den med maskiner. Den mekaniska verkstaden behölls och riktade in sig på träbearbetningsmaskiner. Men fram till 1920-talet var det textilproduktionen som helt dominerande. Produktionen av textil avvecklades successivt och maskintillverkning dominerade de sista 50 åren. Jonsereds Fabriker lades ner 1979.

Läs mer om Jonsereds fabrikers olika delar

Jonsereds Fabriker grundades som ett textilföretag. Här fanns flera spinnerier och väverier för lin, hampa, bomull och jute liksom ett blekeri. Klicka  på bilden för att läsa mer om textiltillverkningen.

Maskintillverkningen

Idag förknippas Jonsereds Fabriker främst med motorsågar. Men ursprunget till maskintillvekningen har en oväntad anledning. Klicka  på bilden för att läsa mer om maskintillverkningen
Fabriken använde från start en för samtiden avancerad teknik – stora  vattenhjul, gasljus, mekaniska vävstolar, ångmaskiner och ett kraftverk. Det betydde även nya arbetsförhålladen för arbetarna. Klicka på bilden för att läsa mer om tekniken.
Ökad produktion innebar en växande administration och behov av en teknisk utvecklingsavdelning. De första arbetarbostäderna låg också på fabriksområdet. Klicka på bilden för att läsa mer om kontoren och bostäderna.