Skylt kraftverkskanalen

Kanalbygget

Bygget av kanalen tog flera år. Den fick grävas norr om den gamla kanalen – Keillers kanal – eftersom vattnet i denna kanal fortfarande behövdes till fabrikens tre vattenhjulen så att verksamheten på fabriken kunde pågå som vanligt under bygget av den nya kanalen och kraftverket. Vid bygget av den nya kanalen fick man också ta hänsyn till järnvägen som vid denna tid gick utefter den gamla kanalen.
Bygget av det nya dämmet vid Aspen.

Det var ett gigantiskt arbete som sysselsatte flera hundra män, fördelade på kraftverksbygget och grävandet av kanalen. Stora delar av kanalen grävdes i lager av lera och kanalens sidor förstärktes med huggna klippblock för att förhindra ras. Det mesta av arbetet gjordes för hand men jämfört med bygget av Keillers kanal 65 år tidigare hade tekniken gått framåt, och det fanns fler hjälpmedel som underlättade arbetet.

Det var muskelstyrka som gällde för de flesta arbetsmoment men vissa hjälpmedel fanns vid arbetet.
Den tekniskt svåraste delen av kanalbygget var dragningen i berget. Det fanns inte utrymme för den nya kanalen bredvid järnvägen och den gamla kanalen när kraftverkskanalen kom fram till bergsknallen som kallas Flaggstångsberget alldeles innan fabriken. Lösningen blev att spränga en 180 m lång tunnel genom berget.
Sprängning av tunneln
Sprängning av vattentunneln.

Det gick inte att undvika järnvägen helt vid byggandet av den nya kanalen. Det innebar att järnvägen två gånger korsade kanalen vilket gjorde att nya järnvägsbroar fick byggas. Det var i samband med kanalbygget som valvbron i stål byggdes. Bron finns kvar än idag och båda delarna av bron var ursprungligen rälsförsedda –på den ena delen gick järnvägstrafiken till Stockholm på stambanan och på den andra gick ett stickspår för järnvägsfrakter till Jonsereds Fabriker.

Nya dämmet
Det nya dämmet vid Aspen och kraftverkskanalen omkring 1905.
Drygt 10 år efter att kraftverkskanalen var klar byggdes stambanan om till dubbelspår. I samband med detta sprängdes den nuvarande järnvägstunneln och järnvägen går numera helt norr om kanalen utan att korsa den. Den gamla stambanans sträckning blev kvar som ett stickspår från Jonsereds station vid Aspen till fabriken. Det var först när fabriken lagts ner som rälsen togs bort, en av broarna revs och ett nytt dämme vid Aspen byggdes.
Stickspåret
När den nya dubbelspåriga sträckningen var klar, reducerades den gamla stambanan till ett stickspår som började strax innan bron över Aspen innan dåvarande Jonsereds station. Foto från omkring 1915.

Läs mer om Tekniken

Bygget av ett eget kraftverk innebar att Jonsereds Fabriker kunde bygga ut både på Fabriksholmen och på andra sidan Säveån. Klicka på bilden för att läsa mer.

Klicka på bilden för att komma tillbaka till Jonsereds Fabriker.

Klicka på bilden för att komma tillbaka till Tekniken