Oljeboden

Läs mer om Tekniken

Bränder på textilfabriker var vanligt. Jonsered var inte något undantag. Brandkåren var viktig för att snabbt kunna påbörja släckningsarbetet. Klicka på bilden för att läsa mer.

Pga brandrisk byggdes textilfabriker i sten. Fabrikens tegelbruk kunde tillverka tegel både till fabriksbyggnaderna och  kyrkan, skolan och bostäder i samhället. Klicka på bilden för att läsa mer.

Klicka på bilden för att komma tillbaka till Tekniken.